Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

Tính cấp bách cần thiết về chứng chỉ hành nghề đấu thầu

| No comment

Khoản 7, điều 35, thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016 quy định :”Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề nghị; đánh giá hồ sơ quan hoài, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan hoài, kết quả mời sơ tuyển, kết quả chọn lọc nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tham vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tụ hội phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.”

Như vậy, việc quy định các cá nhân dự trực tiếp vào các công việc như trên phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, đã khẳng định “đấu thầu” là một nghề và người hành nghề hoạt động đấu thầu phải đáp ứng các điều kiện về năng lực và kinh nghiệm mô tả duyệt việc được cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Để nắm rõ được những thông báo về chứng chỉ hành nghề đấu thầu, các cá nhân cần lưu ý những điều sau đây:

Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu. Điều này được quy định rõ tại khoản 2, điều 111 nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 và điều 13, thông tư 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016. 

 

http://enterscvietnam.com/vn/tu-van-cap-chung-chi-hanh-nghe-dau-thau.html


1. Chứng chỉ hành nghề đấu thầu có những loại:

- Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tham mưu

- Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, phi tư vấn.

2dùng chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu: Điểm này được quy định tại điều 12 , chương III Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 nêu rõ:

a) cá nhân chủ nghĩa được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tư vấn được phép tham gia trực tiếp vào quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tham vấn;

b) cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, hàng hóa, phi tham vấn được phép tham dự trực tiếp vào quá trình chọn lựa nhà thầu gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ phi tham vấn, gói thầu mua sắm hàng hóa và xây lắp (PC);

c) cá nhân chủ nghĩa được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tư vấn và chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, hàng hóa, phi tham mưu được dự trực tiếp vào quá trình chọn lọc nhà thầu toàn bộ các gói thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

3. hạn dùng: Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu có kì hạn sử dụng trong thời gian 05 năm kể từ ngày cấp, khi hết hạn vận dùng phải làm thủ tục cấp lại hoặc phải thi sát hạch nếu không đủ Điều kiện cấp lại theo quy định tại Điều 18 Thông tư này.

Khi cá nhân chủ nghĩa đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại khoản 2, điều 111 nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014; Điều 13, thông tư 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016 và hiểu rõ được bản chất của chứng chỉ hành nghề đã được chỉ rõ trong bốn 4 điều trên thì các cá nhân chủ nghĩa tiến hành đăng ký thi sát hạch do Cục quản lý đấu thầu – Bộ kế hoạch đầu tư quy định:

Đăng ký thi sát hạch: Nội dung về việc đăng ký thi sát hạch được quy định cụ thể chi tiết tại điều 14 thông tư 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016 nêu rõ:

1. cá nhân chủ nghĩa có nhu cầu thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu phải nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thi sát hạch, bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự thi sát hạch theo Mẫu số 4a Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong thời kì 06 tháng gần nhất; 02 bì thư có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận thông tin thi, lịch thi, kết quả thi;

c) Bản chụp chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;

d) Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động đấu thầu theo Mẫu số 6 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Bản khai có xác nhận của đại diện có thẩm quyền thuộc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề mà cá nhân chủ nghĩa đó là thành viên (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp) hoặc chủ đầu tư của dự án mà cá nhân chủ nghĩa đó đã tham dự hoạt động lựa chọn nhà thầu cho dự án này. Người ký xác nhận phải chịu bổn phận về sự chân thực của nội dung công nhận. Trường hợp cá nhân chủ nghĩa không do một cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc là thành viên của Hội nghề nghiệp thì phải có tài liệu chứng minh kinh nghiệm tham gia hoạt động đấu thầu;

đ) Bản cam kết quy tắc đạo đức và ứng xử trong đấu thầu theo Mẫu số 7 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này;

e) Bản chụp kì cọ, chứng chỉ liên hệ (Bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chứng chỉ đấu thầu căn bản) được chứng nhận.

2. Trong thời kì 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thi sát hạch, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, rõ ràng hoặc không đáp ứng đề nghị thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi thông báo bằng văn bản để cá nhân chủ nghĩa bổ sung, làm rõ hồ sơ.

Tổ chức thi sát hạch: Sau khi kết nạp được hồ sơ đăng ký thi của cá nhân chủ nghĩa thì Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức kỳ thi sát hạch bảo đảm kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu và chịu bổn phận thực hành các công việc sau đây:

a) Thành lập Hội đồng thi sát hạch để tổ chức các kỳ thi sát hạch. Hội đồng được sử dụng con dấu của Cục Quản lý đấu thầu trong giao dịch với các tổ chức, cá nhân chủ nghĩa hệ trọng trong quá trình tổ chức thi sát hạch và trong các hoạt động can hệ khác;

b) Ban hành quy chế thi sát hạch và đăng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước ngày thi tối thiểu 15 ngày;

c) Tổ chức xây dựng nhà băng đề thi để phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu;

d) Quyết định công nhận kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu; quyết định cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu;

đ) thực hành các nhiệm vụ can hệ khác.

3. thời gian dự kiến tổ chức thi sát hạch kèm theo đề cương ôn thi được thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước ngày thi tối thiểu 30 ngày.

4. Số báo danh, thời gian thi, địa Điểm thi, tổn phí dự thi và thông báo khác có liên tưởng được thông báo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước ngày thi tối thiểu 10 ngày. (Theo điều 15, thông tư 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016)

Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức kỳ thi sát hạch đảm bảo được đúng kế hoạch và công việc cho việc tổ chức thi thì sẽ ban bố Hình thức, nội dung thi sát hạch theo quy định tại điều 16, thông tư 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016:

1. Hình thức thi: thi viết trong thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm trong thời kì 60 phút.

2. Nội dung đề thi bao gồm:

a) Câu hỏi sát hạch kiến thức chung về quy định của luật pháp dân sự, hình sự, thương nghiệp và các pháp luật liên quan đến hoạt động đấu thầu;

b) Câu hỏi sát hạch kiến thức về quy định của luật pháp đấu thầu;

c) Câu hỏi sát hạch tri thức, bài tập về xử lý cảnh huống trong đấu thầu;

d) Câu hỏi sát hạch kiến thức can dự đến từng lĩnh vực đăng ký hành nghề hoạt động đấu thầu.

Trên đây là lớp lang thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu, các cá nhân chủ nghĩa có nhu cầu cần lưu ý và thực hành đúng những quy định được đề ra theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định 63/2016/NĐ-CP, Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT.

Mọi thông tin cần tham mưu xin liên can:

Mọi chi tiết về chứng chỉ bồi dưỡng đấu thầu và chứng chỉ hành nghề đấu th liên hệ:

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam
Tòa nhà HH1C - Phòng 1226 - Bán Đảo Linh Đàm - TP.Hà Nội
Điện thoại : +84(4) 36419720 - Fax: +84(4) 36419719

Hotline: 0915.500.911 - 0963.500.911
Email: info@escvietnam.edu.vn - daotaoesc@gmail.com

 

Tags :

THÔNG TIN

http://DaotaoNghiepvuXaydung.escvn.org là 1 website của Viện Đào tạo và Dạy nghề ESC - Nơi chia sẻ các kiến thức bổ ích về học nghiệp vụ xây dựng, những thông tin về các khóa học, các chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ xây dựng mới nhất. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline: 0915.500.911

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC VIỆT NAM là một doanh nghiệp chuyên hoạt động trong các lĩnh vực: Tư vấn, đào tạo, nâng cao năng lực và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà quản lý; Dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực cao cấp
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại ESC VN đã được Bộ Xây dựng phê chuẩn và cấp phép. Liên hệ hotline: 0915.500.911 để được tư vấn miễn phí 24/7

Các giảng viên tại ESC là các nhà quản trị, lãnh đạo cao cấp đến từ các Bộ chuyên ngành, doanh nghiệp, các giáo sư tại các trường Đại học hàng đầu của Việt Nam, sẽ mang đến cho bạn những khóa đào tạo nghiệp vụ xây dựng chất lượng tốt nhất

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC
ĐC: 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội ĐT: (04) 36419720 - Hotline: 0915.500.911
TRUNG TÂM MIỀN BẮC:
Đ/C: 220 Thịnh Quang - Đống Đa - Hà Nội
Hotline: 0915.500.911
TRUNG TÂM MIỀN TRUNG:
Đ/C: 41 Lê Duẩn - Hải Châu - Đà Nẵng
Hotline: 0915.646.291
TRUNG TÂM MIỀN NAM
Đ/C:10 Đường 3/2 - P12 - Q10 - Hồ Chí Minh
Hotline: 0914.810.886

Chuyên mục nổi bật