Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

Chứng chỉ sơ cấp nghề - chứng chỉ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

| No comment

Viện ESC Việt Nam Khai giảng khóa học kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và thú y
 Tên nghề:         KINH DOANH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ THÚ Y

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề

Đối tượng đào tạo: Có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề  kinh dinh thuốc bảo vệ thực vật và thú y.

Số lượng môn học/mô đun đào tạo: 08

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề 

I. Mục tiêu ĐÀO TẠO1. kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

- kiến thức:+mô tả được các kiến thức căn bản về cơ sở pháp lý trong bảo vệ thực vật và thú y+Nêu được các kiến thức cơ bản về thuốc bảo vệ thực vật và các loài sâu, bệnh hại thường gặp ở cây trồng+biểu đạt được kiến thức căn bản về thuốc thú y và các bệnh thường gặp ở gia súc và gia cầm+biểu hiện được các nguyên tắc kinh dinháp dụng các kiến thức bảo vệ thực vật và thú y để kinh doanh có hiệu quả

- Kỹ năng:+thực hành đúng các quy định của luật pháp trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và thú y+Nhận biết và dùng đúng các loại thuốc bảo vệ thực vật. Phân biệt được các loài sâu, bệnh hại thường gặp trên cây trồng nông nghiệp+Nhận biết được các loại thuốc thú y và chẩn đoán được một số bệnh thường gặp ở gia súc và gia cầm+kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và vật tư thú y có hiệu quả

- Thái độ:+Chấp hành trang nghiêm luật pháp của Nhà nước và pháp lệnh ngành+Có nghĩ suy tích cực và bổn phận với đối tác và khách hàng trong việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và vật tư thú y+Có tinh thần bổn phận trong bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn trong tải, bảo quản và dùng thuốc Bảo vệ thực vật và thú y

2. nhịp việc làm (kể tên các vị trí làm việc trong ngày mai)Sau khi học xong chương trình, người học có thể tự mở được cửa hàng bán và hành nghề tại nhà, tại các cơ sở kinh doanh. 

II. thời kì CỦA KHÓA HỌC VÀ thời kì THỰC HỌC TỐI THIỂU1.

Thời gian của khóa học và thời kì thực học tối thiểu

- thời kì khoá học: 04 tháng- thời kì học tập: 16 tuần- Thời gian thực học tối thiểu: 13 tuần = 520 giờ- thời kì ôn, rà soát hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 02 tuần = 80 giờ  (trong đó thi tốt nghiệp 8 giờ)- thời kì hoạt động chung: 01 tuần

2. Phân bổ Thời gian thực học tối thiểu:- Thời gian học các mô đun đào tạo nghề: 520 giờ- Thời gian học lý thuyết: 100 giờ- thời kì học Thực hành: 420 giờ

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO thắt 

1. PHÁP LỆNH BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ PHÁP LỆNH THÚ Y (Mã số của môn học: MH 01)

Thời gian của môn học: 20 giờ     (Lý thuyết: 20 giờ; thực hiện: 0 giờ)

đích của môn học:- diễn tả được một số khái niệm và một số văn bản quy phạm luật pháp.- Vận dụng được pháp lệnh thú y và pháp lệnh bảo vệ thực vật trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và thú y.- nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và thú y.

Nội dung môn học- Bài khai mạc: Những khái niệm cơ bản về pháp luật- Những qui định chung của Pháp lệnh bảo vệ thực vật và pháp lệnh thú y- Những nội dung cơ bản của pháp lệnh thú y- Những nội dung cơ bản của pháp lệnh Bảo vệ thực vật 2

. SÂU HẠI CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP (Mã số mô đun: MĐ 01)

thời kì mô đun: 70 giờ.   (Lý thuyết: 10 giờ; thực hiện: 60 giờ)

Mục tiêu của mô đun- diễn tả được một số đặc điểm chung về côn trùng- Nhận biết được triệu chứng, nguyên do và qui luật phát sinh phát triển của một số sâu hại chính trên cây trồng và đưa ra biện pháp phòng trừ hợp.- Nhận dạng chính xác các đặc điểm của sâu bọ và các triệu chứng do sâu bọ gây nên- Đề xuất được biện pháp phòng trừ, bảo đảm an toàn cho người phòng trừ sâu hại và môi trường

Tên các bài trong mô đun- Những hiểu biết cơ bản về sâu bọ, sâu hại- Sâu hại lúa- Sâu hại ngô- Sâu hại rau- Sâu hại cây ăn quả- Sâu hại chè- Sâu hại cà phê- Sâu hại đậu tương 

3. BỆNH CÂY  NÔNG NGHIỆP (Mã số mô đun: MĐ 02)

Thời gian mô đun: 75 giờ.      (Lý thuyết: 10 giờ; thực hiện: 65giờ)

Mục tiêu:- trình diễn.# được kiến thức căn bản về bệnh hại cây trồng nông nghiệp.- Nhận biết được triệu chứng, căn nguyên và qui luật nảy sinh phát triển một số bệnh hại thường gặp trên cây trồng và đưa ra biện pháp phòng trừ thích hợp.- Xác định chuẩn xác các đặc điểm triệu chứng điển hình của bệnh do từng đối tượng hại gây nên- Xác định được biện pháp phòng trừ hợp lý, bảo đảm an toàn cho người và môi trường

Tên các bài trong mô đun- Những hiểu biết căn bản về bệnh cây NN- Bệnh hại lúa- Bệnh hại ngô- Bệnh hại rau- Bệnh hại cây ăn quả- Bệnh hại chè- Bệnh hại lạc, đậu tương 

4. SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT (Mã số mô đun: MĐ 03)

thời kì mô đun:  75 giờ.   (Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành: 65 giờ)

Mục tiêu- biểu hiện được tác dụng của các nhóm thuốc, loại thuốc; danh mục các loại thuốc được dùng và cấm sử dụng ở Việt Nam- Nhận dạng được các loại thuốc đang sử dụng rộng rãi ở Việt Nam- chỉ dẫn được cách dùng thuốc Bảo vệ thực vật cho người tiêu dùng- Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, gia súc, gia cầm, cá và môi trường khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Tên các bài trong mô đun- Những hiểu biết chung về thuốc bảo vệ thực vật - Các loại thuốc bảo vệ thực vật  đang được sử dụng phổ biến ở địa phương- Các biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 

5. THÚ Y căn bản (Mã số mô đun: MĐ 04)

thời kì mô đun: 65 giờ;   (Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành: 55 giờ)

đích- mô tả được cách chẩn đoán một số bệnh thường ngày ở gia súc, gia cầm.- Thực hiện được các phương pháp khám bệnh cơ bản- dùng được thuốc để phòng và trị một số bệnh cho gia súc, gia cầm

Tên các bài trong mô đun- duyên do gây bệnh cho vật nuôi- Cách khám bệnh cho vật nuôi- Phòng bệnh cho vật nuôi- Thuốc kháng sinh và cách sử dụng- Thuốc trị ký sinh trùng và cách sử dụng- Các loại thuốc hỗ trợ điều trị và khử trùng- Một số phương tiện thú y và cách dùng- Các phương pháp đưa thuốc vào thân gia súc, gia cầm 

6. BỆNH KÝ SINH TRÙNG Ở GIA SÚC, GIA CẦM (Mã số mô đun: MĐ 05)

Thời gian mô đun:  75 giờ. (Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành: 65 giờ)

đích- Nêu được cơ sở của ký sinh trùng thú y.- Nhận dạng được một số loài ký sinh trùng chính gây bệnh cho gia súc, gia cầm.- Phân biệt được triệu chứng và bệnh tích một số bệnh ký sinh trùng phổ thông ở gia súc, gia cầm.- Thực hiện được cách phòng và điều trị bệnh ký sinh trùng cho gia súc, gia cầm bảo đảm an toàn cho người và vật nuôiTên các bài trong mô đun- Một số vấn đề cơ sở của ký sinh trùng thú y- Bệnh sán lá ở gia súc, gia cầm- Bệnh sán dây ở gia súc, gia cầm- Bệnh giun tròn ở gia súc, gia cầm- Bệnh động vật chân đốt ở gia súc, gia cầm- Bệnh đơn bào ở gia súc, gia cầm 

7. BỆNH truyền nhiễm Ở GIA SÚC, GIA CẦM (Mã số mô đun: MĐ 07)

Thời gian mô đun:  75 giờ.    (Lý thuyết: 15 giờ; thực hiện: 60 giờ)

Mục tiêu- biểu đạt được đặc điểm của bệnh lây nhiễm, quá trình nảy sinh dịch và biện pháp phòng chung đối với bệnh truyền nhiễm.- Xác định nguyên do gây bệnh lây là vi khuẩn hoặc vi rút.- Phân biệt được triệu chứng đặc trưng của một số bệnh truyền nhiễm thường gặp ở gia súc, gia cầm.- Phân biệt được bệnh tích đặc hiệu của một số bệnh truyền nhiễm thường gặp ở gia súc, gia cầm.- Xác định được biện pháp điều trị bệnh lây nhiễm hợp lý và có hiệu quả cao.- Xác định được biện pháp phòng bệnh lây nhiễm ăn nhập bảo đảm an toàn cho người, gia súc và gia cầm

Tên các bài trong mô đun- đại quát về bệnh lây nhiễm ở gia súc, gia cầm- Bệnh truyền nhiễm chung cho nhiều loài gia súc, gia cầm- Bệnh lây truyền của gia súc nhai lại- Bệnh lây nhiễm của ngựa- Bệnh lây truyền của lợn- Bệnh lây truyền của gia cầm- Bệnh sài sốt ở chó- Bệnh bại huyết ở gia súc non 

8. KỸ NĂNG kinh dinh (Mã số mô đun: MĐ 07)

Thời gian mô đun:  65 giờ.   (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 50 giờ)

đích:- trình diễn.# được các thủ tục đăng ký kinh dinh và cách quản lý kinh dinh có hiệu quả- sử dụng được cách phân tách để phát triển kinh dinh có hiệu quả- giao du đạt hiệu quả trong công việc, lắng nghe và làm việc theo nhóm- Thành thạo kỹ năng bán hàng và chăm nom khách hàng

Tên các bài trong mô đun- Tổng quan về kinh doanh- Định hướng kinh dinh- Các kỹ năng giao thiệp- Diễn thuyết và thuyết trình- Kỹ năng bán hàng và chăm chút khách hàng- Kỹ năng truyền bá sản phẩm

Tham khảo thêm khai học Đào tạo đấu thầu theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Hình thức đăng ký linh hoạt:

  • Qua Hotline 24/7: Mr: Hiếu trưởng phòng đào tạo; 0915.500.911 - 0963.500.911
  • Trực tiếp tại hội sở; Phòng 1226, Tòa nhà HH1C, Linh Đàm, Hà Nội
  • Qua Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn, tại Website: Daotaonghiepvu.edu.vn

 

Tags :

THÔNG TIN

http://DaotaoNghiepvuXaydung.escvn.org là 1 website của Viện Đào tạo và Dạy nghề ESC - Nơi chia sẻ các kiến thức bổ ích về học nghiệp vụ xây dựng, những thông tin về các khóa học, các chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ xây dựng mới nhất. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline: 0915.500.911

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC VIỆT NAM là một doanh nghiệp chuyên hoạt động trong các lĩnh vực: Tư vấn, đào tạo, nâng cao năng lực và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà quản lý; Dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực cao cấp
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại ESC VN đã được Bộ Xây dựng phê chuẩn và cấp phép. Liên hệ hotline: 0915.500.911 để được tư vấn miễn phí 24/7

Các giảng viên tại ESC là các nhà quản trị, lãnh đạo cao cấp đến từ các Bộ chuyên ngành, doanh nghiệp, các giáo sư tại các trường Đại học hàng đầu của Việt Nam, sẽ mang đến cho bạn những khóa đào tạo nghiệp vụ xây dựng chất lượng tốt nhất

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC
ĐC: 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội ĐT: (04) 36419720 - Hotline: 0915.500.911
TRUNG TÂM MIỀN BẮC:
Đ/C: 220 Thịnh Quang - Đống Đa - Hà Nội
Hotline: 0915.500.911
TRUNG TÂM MIỀN TRUNG:
Đ/C: 41 Lê Duẩn - Hải Châu - Đà Nẵng
Hotline: 0915.646.291
TRUNG TÂM MIỀN NAM
Đ/C:10 Đường 3/2 - P12 - Q10 - Hồ Chí Minh
Hotline: 0914.810.886

Chuyên mục nổi bật