Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

Thừa Thiên Huế - Lớp học quản lý dự án công nghệ thông tin

| No comment

LỚP HỌC LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT-NGHỊ ĐỊNH 102/NĐ-CP LIÊN TỤC CÓ LỚP khai học

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

 CÔNG NGHỆ thông tin
 -  Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn ngân sách quốc gia.

 -  Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của Bộ thông tin và truyền thông Quy định về cung cấp thông tin trên trang thông báo điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

-  cứ hướng dẫn của Bộ thông báo và truyền thông Viện ESC Việt Nam chúng tôi Quyết định tổ chức mở các khoá bổ dưỡng nghiệp vụ, chương trình các khoá như sau

 • MỤC TIÊU KHÓA HỌC
 • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý đầu tư áp dụng CNTT.
 • Là cơ sở để xây dựng các giáo trình; tài liệu đào tạo, bồi bổ nghiệp vụ về quản lý đầu tư vận dụng CNTT.
 • Trang bị tri thức pháp luật và chuyên môn nghiệp vụ về Lập và quản lý dự án, lập dự toán hoài đầu tư và giám sát thi công đối với dự án đầu tư áp dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách quốc gia.
 • Rèn kỹ năng về lập dự án, quản lý, giám định, khảo sát, thiết kế thi công, giám sát thi công đối với dự án về đầu tư vận dụng CNTT và kỹ năng về xác định giá trị phần mềm nội bộ; phương pháp lập và quản lý phí tổn đầu tư áp dụng CNTT.
 • ĐỐI TƯỢNG tham gia

Chương trình dành cho cá nhân chủ nghĩa trực tiếp tham dự hoạt động quản lý, tham vấn, khai triển đầu tư vận dụng công nghệ thông báo hay những người có nhu cầu.

 • THỜI LƯỢNG: 48 tiết

Học phí: 2.400.000/1 Học viên

 • CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC
  Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp chứng thực của Công ty cổ phần đào tạo và chuyển giao công nghệ thông báo truyền thông có giá trị quốc gia và có hạn 05 năm.
 • KHÓA HỌC liên quan
 • Giám sát thi công
 • Lập và quản lý dự án
 • NỘI DUNG KHÓA HỌC LẬP VÀ QUẢN  LÝ DỰ ÁN CNTT
 • NỘI DUNG KHÓA HỌC
 • Phần 1: Nghiệp vụ lập dự án, thiết kế thi công vận dụng CNTT 

Chuyên đề 1:  Lập, phê chuẩn nhiệm vụ khảo sát và thực hiện điều tra, khảo sát
1.1. Nguyên tắc thực hành điều tra, khảo sát
1.2. Lập và ưng chuẩn nhiệm vụ khảo sát
1.3. Giám sát công tác khảo sát
1.4. Nội dung nhật ký khảo sát
1.5. Lập bẩm kết quả khảo sát
1.6.Định mức kinh tế kỹ thuật trong điều tra, khảo sát
Chuyên đề 2: Lập dự án đầu tư áp dụng CNTT
2.1. Phân loại dự án vận dụng CNTT
2.2. Nội dung thiết kế sơ bộ
2.3. Nội dung thuyết minh dự án
2.4. Nội dung tổng mức đầu tư
2.5. Định mức kinh tế kỹ thuật trong lập dự án đầu tư áp dụng CNTT

 2.6. Tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được áp dụng
2.7. Điều chỉnh dự án ứng dụng CNTT
Chuyên đề 3: Lập Thiết kế thi công, dự toán, tổng dự toán trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT
3.1. Nội dung khảo sát bổ sung
3.2. Nội dung thiết kế thi công
3.3. Lập thuyết minh thi công phần thiết bị
3.4. Lập thuyết minh thi công phần mềm nội bộ
3.5. Nội dung dự toán, tổng dự toán
3.6. Điều chỉnh thiết kế thi công
Chuyên đề 4: Tổng quan về mô hình xác định giá trị phần mềm nội bộ
4.1. Khái niệm về xác định giá trị phần mềm
4.2. Nội dung, nhiệm vụ xác định giá trị phần mềm nội bộ
4.3. Mô hình UCP-BMP dùng trong xác định giá trị phần mềm tại Việt Nam
4.4. Mối quan hệ giữa giá trị giờ công H với các hệ số kỹ thuật- công nghệ và hệ số môi trường
4.5. Nguyên tắc áp dụng trong xác định giá trị phần mềm
Chuyên đề 5: Lập đề cương và dự toán chi tiết đối với các hoạt động áp dụng CNTT không đề nghị lập dự án
5.1. Nội dung đề cương và dự toán chi tiết
5.2. Lập thuyết minh đề cương
5.3. Lập dự toán chi tiết các hạng mục vận dụng CNTT thuộc đề cương
5.4. Định mức kinh tế kỹ thuật trong lập đề cương và dự toán chi tiết
Chuyên đề 6: luận bàn và thẩm tra
6.1. bàn luận
6.2. Bài tập cảnh huống
6.3. kiểm tra trắc nghiệm cuối học phần

 • Phần 2: Nội dung về nghiệp vụ Quản lý dự án ứng dụng CNTT

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án ứng dụng công nghệ thông tin
1.1. Những vấn đề  chung về lập và quản lý dự án áp dụng CNTT
1.1.1. Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên hệ đến dự án  áp dụng CNTT
1.1.2. Khái niệm về dự án ứng dụng CNTT
1.1.3. Phân loại dự án vận dụng CNTT
1.1.4. Nguyên tắc quản lý dự án vận dụng CNTT
1.1.5. đích, đề nghị của quản lý dự án đầu tư
1.1.6. Nội dung quản lý dự án ứng dụng CNTT
1.1.7. Các hình thức quản lý dự án vận dụng CNTT
1.2. Trình tự, thủ tục lập và thực hiện dự án ứng dụng CNTT
1.2.1. Lập, giám định, duyệt dự án ứng dụng CNTT
1.2.2. thực hành dự án áp dụng CNTT
1.2.3. Điều chỉnh dự án áp dụng CNTT
1.2.4. Quyền và bổn phận của các bên liên hệ dự thực hiện dự án vận dụng CNTT
1.2.5. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân chủ nghĩa trong hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT
Chuyên đề 2: Quản lý tiến độ dự án
2.1. Xác định các công việc và xếp đặt Trình tự thực hành các công việc của dự án vận dụng CNTT
2.2. Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án ứng dụng CNTT
2.3. Lập, duyệt y tiến độ của dự án áp dụng CNTT
2.4. Quản lý tiến độ của dự án áp dụng CNTT
Chuyên đề 3: Quản lý chất lượng của dự án
3.1. Tổng quan các quy định về quản lý chất lượng đầu tư vận dụng CNTT:
- Quản lý chất lượng khảo sát;
- Quản lý chất lượng thiết kế thi công;
- Quản lý chất lượng thi công;
-  Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn công
3.2. Quản lý chất lượng:
- đồ mưu hoạch quản lý chất lượng;
- Lập hệ thống quản lý chất lượng;
- Các biện pháp bảo đảm chất lượng;
- Các biện pháp kiểm soát chất lượng.
Chuyên đề 4: Quản lý an toàn lao động, gian cháy nổ và rủi ro

Tham khảo thêm KHAI GIẢNG Khóa học đấu thầu theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Hình thức đăng ký linh hoạt:

 • Qua Hotline 24/7: Mr: Hiếu; 0915.500.911 - 0963.500.911
 • Trực tiếp tại hội sở; Phòng 1226, Tòa nhà HH1C, Linh Đàm, Hà Nội
 • Qua Email: info@daotaonghiepvu.edu.vn, tại Website: Daotaonghiepvu.edu.vn
Tags :

THÔNG TIN

http://DaotaoNghiepvuXaydung.escvn.org là 1 website của Viện Đào tạo và Dạy nghề ESC - Nơi chia sẻ các kiến thức bổ ích về học nghiệp vụ xây dựng, những thông tin về các khóa học, các chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ xây dựng mới nhất. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline: 0915.500.911

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC VIỆT NAM là một doanh nghiệp chuyên hoạt động trong các lĩnh vực: Tư vấn, đào tạo, nâng cao năng lực và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà quản lý; Dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực cao cấp
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại ESC VN đã được Bộ Xây dựng phê chuẩn và cấp phép. Liên hệ hotline: 0915.500.911 để được tư vấn miễn phí 24/7

Các giảng viên tại ESC là các nhà quản trị, lãnh đạo cao cấp đến từ các Bộ chuyên ngành, doanh nghiệp, các giáo sư tại các trường Đại học hàng đầu của Việt Nam, sẽ mang đến cho bạn những khóa đào tạo nghiệp vụ xây dựng chất lượng tốt nhất

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC
ĐC: 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội ĐT: (04) 36419720 - Hotline: 0915.500.911
TRUNG TÂM MIỀN BẮC:
Đ/C: 220 Thịnh Quang - Đống Đa - Hà Nội
Hotline: 0915.500.911
TRUNG TÂM MIỀN TRUNG:
Đ/C: 41 Lê Duẩn - Hải Châu - Đà Nẵng
Hotline: 0915.646.291
TRUNG TÂM MIỀN NAM
Đ/C:10 Đường 3/2 - P12 - Q10 - Hồ Chí Minh
Hotline: 0914.810.886

Chuyên mục nổi bật