Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Khóa học đấu thầu

| No comment

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam thông tin tổ chức Các chương trình khung đào tạo, Bồi dưỡng về đấu thầu

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐT

ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)A. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU cơ bản ĐỐI VỚI tuyển lựa NHÀ THẦU
 
Chương trình khung đào tạo đấu thầu căn bản đối với chọn lọc nhà thầu bao gồm các chuyên đề căn bản Lop hoc dau thau như sau:

1. Chuyên đề 1: Tổng quan về chọn lọc nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- đích của tuyển lựa nhà thầu;

- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;

- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;

- Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;

- Các khái niệm sử dụng trong tuyển lựa nhà thầu;

- Các đối tượng áp dụng;

- Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

2. Chuyên đề 2: Kế hoạch chọn lọc nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

- Nguyên tắc, cứ đồ mưu hoạch tuyển lựa nhà thầu;

- Trình, thẩm định và duyệt y kế hoạch chọn lọc nhà thầu;

- Nội dung kế hoạch chọn lọc nhà thầu.

3. Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quy trình tuyển lựa danh sách ngắn;

- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế ứng dụng phương thức một tuổi một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tham mưu, hỗn tạp;

- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế vận dụng phương thức một tuổi hai túi hồ sơ;

- Quy trình chào hàng cạnh tranh;

- Quy trình chỉ định thầu;

- Quy trình mua sắm trực tiếp;

- Quy lớp lang thực hành;

- Quy trình tuyển lựa nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;

- Quy trình chọn lọc cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.

4. Chuyên đề 4: tuyển lựa nhà thầu qua mạng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Khái niệm về đấu thầu qua mạng;

- Mục đích, lợi ích của việc khai triển đấu thầu qua mạng;

- Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;

- Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu nhà nước, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Đăng ký dự hệ thống mạng đấu thầu nhà nước và các phí tổn trong đấu thầu qua mạng;

- Quy trình tổng quát thực hành lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- nghĩa vụ của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu nhà nước;

- Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

5. Chuyên đề 5: hiệp đồng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Nguyên tắc chung của giao kèo;

- Hồ sơ giao kèo;

- Điều kiện ký kết hiệp đồng;

- Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hiệp đồng;

- đảm bảo thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý giao kèo;

- Quản lý, giám sát thực hành hợp đồng.

6. Chuyên đề 6: đảm bảo liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm luật pháp về đấu thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

- Quản lý quốc gia về hoạt động tuyển lựa nhà thầu;

- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

- Thanh tra, rà và giám sát các hoạt động đấu thầu.

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU căn bản ĐỐI VỚI chọn lựa NHÀ ĐẦU TƯ

Chương trình khung đào tạo đấu thầu căn bản đối với lựa chọn nhà đầu tư bao gồm các chuyên đề cơ bản Chung chi dau thau như sau:

Chuyên đề 1: Tổng quan về tuyển lựa nhà đầu tư

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Mục tiêu của chọn lựa nhà đầu tư;

- Quá trình hình thành và phát triển công tác chọn lựa nhà đầu tư tại Việt Nam;

- Tác động của đấu thầu trong quá trình khai triển dự án;

- Các khái niệm dùng trong lựa chọn nhà đầu tư;

- Các đối tượng ứng dụng;

- Nguyên tắc xử lý cảnh huống trong đấu thầu.

Chuyên đề 2: Quy định chung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đầu tư dự án có sử dụng đất

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Các pháp luật có liên hệ đến dự án đầu tư;

- Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);

- Dự án đầu tư có sử dụng đất.

Chuyên đề 3: Sơ tuyển và kế hoạch chọn lọc nhà đầu tư    

Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

- Sơ tuyển;

- Kế hoạch chọn lọc nhà đầu tư.

Chuyên đề 4: Quy trình tuyển lựa nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quy trình đấu thầu rộng rãi;

- Quy trình đấu thầu rộng rãi dự án PPP nhóm C;

- Quy trình chỉ định thầu.

Chuyên đề 5: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hành dự án đầu tư có dùng đất

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quy trình đấu thầu rộng rãi;

- Quy trình chỉ định thầu.

Chuyên đề 6: hợp đồng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung căn bản như sau:

- Nguyên tắc chung của giao kèo;

- Hồ sơ hiệp đồng;

- Điều kiện ký kết hiệp đồng;

- đảm bảo thực hiện hiệp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý giao kèo;

- Quản lý, giám sát thực hành hợp đồng dự án.

Chuyên đề 7: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà đầu tư;

- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

- Thanh tra, soát và giám sát các hoạt động đấu thầu.

THỦ TỤC NHẬP HỌC

Hồ sơ nhập học bao gồm: 02 ảnh 3 x 4cm, 1 CMND photo và học phí

khai trường: vào 7h30 phút ngày.

Học viên có thể đăng ký qua điện thoại, hoặc email trước ngày khai trường lớp học đấu thầu.

Mọi chi tiết về khóa học nghiệp vụ đấu thầu cơ bản đối với chọn lọc nhà thầu này xin hệ trọng:

Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam

Tòa nhà HH3B - Phòng 738 - Bán Đảo Linh Đàm - TP.Hà Nội

Điện thoại : +84(4) 36419720 / 32001070 - Fax: +84(4) 36419719 / 32001071

Hotline: 0915.500.911 - 0963.500.911

Email: info@escvietnam.edu.vn - daotaoesc@gmail.com

 

Tags :

THÔNG TIN

http://DaotaoNghiepvuXaydung.escvn.org là 1 website của Viện Đào tạo và Dạy nghề ESC - Nơi chia sẻ các kiến thức bổ ích về học nghiệp vụ xây dựng, những thông tin về các khóa học, các chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ xây dựng mới nhất. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline: 0915.500.911

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC VIỆT NAM là một doanh nghiệp chuyên hoạt động trong các lĩnh vực: Tư vấn, đào tạo, nâng cao năng lực và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà quản lý; Dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực cao cấp
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng tại ESC VN đã được Bộ Xây dựng phê chuẩn và cấp phép. Liên hệ hotline: 0915.500.911 để được tư vấn miễn phí 24/7

Các giảng viên tại ESC là các nhà quản trị, lãnh đạo cao cấp đến từ các Bộ chuyên ngành, doanh nghiệp, các giáo sư tại các trường Đại học hàng đầu của Việt Nam, sẽ mang đến cho bạn những khóa đào tạo nghiệp vụ xây dựng chất lượng tốt nhất

VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & DẠY NGHỀ ESC
ĐC: 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội ĐT: (04) 36419720 - Hotline: 0915.500.911
TRUNG TÂM MIỀN BẮC:
Đ/C: 220 Thịnh Quang - Đống Đa - Hà Nội
Hotline: 0915.500.911
TRUNG TÂM MIỀN TRUNG:
Đ/C: 41 Lê Duẩn - Hải Châu - Đà Nẵng
Hotline: 0915.646.291
TRUNG TÂM MIỀN NAM
Đ/C:10 Đường 3/2 - P12 - Q10 - Hồ Chí Minh
Hotline: 0914.810.886

Chuyên mục nổi bật